Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:prodej spoluvlastnického podílu poz.parc.č.1851 k.ú.Jinonice
Značka:P13-01505/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


prodej_spoluvlastnickeho_podilu_poz.parc.c.1851_k.u.Jinonice.pdf
Vytisknout