Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:prodej spoluvlastnického podílu na poz.parc.č.1080/8,9,116,117 k.ú.Stodůlky
Značka:P13-01509/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


prodej_spoluvlastnickeho_podilu_na_poz.parc.c.10808_9_116_117_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout