Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:25.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ÚR - přeložka vod.řadu DN 1000 Plzeňská
Značka:ÚMČP17 000395/2018/VYS/Ur
Původce:Městská část Praha 17, IČ:00231223
Adresát:Městská část Praha 17, IČ:00231223
Stav:Vyvěšeno


2017-018742.pdf
Vytisknout