Zveřejněno od:12.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:12.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:oznámení o zahájení řízení - stanoviska/P5: "Radlická radiála JZM - Smíchov, stavba č. 9567" veřejn
Značka:MC05 1506/2018
Původce:Městská část Praha 5, IČ:00063631
Adresát:Městská část Praha 5, IČ:00063631
Stav:Vyvěšeno


2017-6979.pdf
Vytisknout