(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0128/2018 5 Ocenění pedagogů základních a mateřských škol a zasloužilých pracovníků v oblasti rozvoje vzdělávání u příležitosti Dne učitelů pondělí 12. března 2018
UR 0127/2018 5 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 12. března 2018
UR 0126/2018 5 Pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, dodatek ke smlouvě pondělí 12. března 2018
UR 0125/2018 5 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.13 v obj. polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 12. března 2018
UR 0124/2018 5 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.20 v obj. polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 12. března 2018
UR 0123/2018 5 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 21 v obj. polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 12. března 2018
UR 0122/2018 5 Návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 12. března 2018
UR 0121/2018 5 Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 12. března 2018
UR 0120/2018 5 Žádost synlab czech, s.r.o. IČ 49688804, o souhlas se stavebními úpravami a změnou užívání pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 12. března 2018
UR 0119/2018 5 Žádost synlab czech, s.r.o. IČ 49688804, o souhlas s podnájmem pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 12. března 2018
UR 0118/2018 5 Žádost pí Marie Müllerové, IČO 40770338, o souhlas s podnájmem pronajaté místnosti č. D608 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 12. března 2018
UR 0117/2018 5 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu v rámci VPS dle "Zásad" pondělí 12. března 2018
UR 0116/2018 5 Návrh na pronájem bytu MČ Praha 13 pondělí 12. března 2018
UR 0115/2018 5 Nesouhlas vlastníka pozemku parc.č. 2904/1 k.ú. Stodůlky pondělí 12. března 2018
UR 0114/2018 5 Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2194/1 k.ú. Stodůlky pondělí 12. března 2018
UR 0113/2018 5 Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků ve vlastnictví SK Sparta Krč za pozemky ve vlastnictví HMP pondělí 12. března 2018
UR 0112/2018 5 Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků parc. č. 2590/5 a 2590/21 v k.ú. Kyje za část pozemku parc.č.2326/2 v k.ú. Stodůlky pondělí 12. března 2018
UR 0111/2018 5 Souhlas vlastníka sousedního pozemku - komunikace v ul. Živcových na pozemku parc.č. 2694/1 v k.ú.Stodůlky pondělí 12. března 2018
UR 0110/2018 5 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 2342/201 a parc. č. 2335/2 v k.ú. Stodůlky a parc. č. 2020, parc. č. 2024, parc. č. 2018/1 a parc. č. 2017 v k.ú. Jinonice v souvislosti s plánovaným vedením cyklotrasy A12 pondělí 12. března 2018
UR 0109/2018 5 Pronájem části pozemku parc. č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky pondělí 12. března 2018
UR 0108/2018 5 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice pondělí 12. března 2018
UR 0107/2018 5 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S/004/004/1602/D/2008 pondělí 12. března 2018
UR 0106/2018 5 Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití DOTACÍ MČ Praha 13 udělených pro rok 2017 v oblasti sociální pondělí 12. března 2018
UR 0105/2018 5 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 12. března 2018
UR 0104/2018 5 Dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Pavel Sirotek na zajištění doručovatelských služeb - distribuce časopisu STOP pondělí 12. března 2018
UR 0103/2018 5 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb na "Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP městské části Praha 13" pondělí 12. března 2018
UR 0102/2018 5 Smlouva o hudební produkci skupiny „PiňaKoláda“ - plánovaná hudební produkce pro seniory Prahy 13 pondělí 12. března 2018
UR 0101/2018 5 Smlouva o spolupráci mezi městskou částí Praha 13 a Václavem Třasákem pondělí 12. března 2018
UR 0100/2018 5 Návrh na uzavření "Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy" pondělí 12. března 2018
UR 0099/2018 5 Výběr dodavatele pro uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382" pondělí 12. března 2018
12345

M - Mimořádná schůze