STOP 2011 10x4.jpg

Časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 31 000 výtisků. Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je tak dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic. V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).

Datum vzniku:
Duben 1991

Vydavatel:
Rada Městské části Praha 13,
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58

Registrační číslo:
MK ČR E 12088

IČO:
00241687

Adresa:
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 58
5. patro, č. 618

Telefon:
235 011 227
235 011 226
235 011 229
251 619 236

Fax:
251 619 236

E-mail:
stop@p13.mepnet.cz
inzerce@p13.mepnet.cz

Internet:
http://stop.p13.cz

Redakční rada:
JUDr. Kateřina Černá  • předseda redakční rady
Alice Hoffmannová
JUDr. Emese Stluková
Mgr. Eva Libigerová
Eva Černá • šéfredaktorka
Petra Fořtová • tajemník redakční rady

Šéfredaktor
ka
Eva Černá

Redakce a inzerce:
Eva Černá
Mgr. Dan Novotný
Petra Fořtová

Grafická úprava a zlom:
Typos, tiskařské závody, s.r.o. 

Výroba:
Europrint, a.s.

Distribuce:
Pavel Sirotek – firma SABINA

Více:
Inzerce


Zveřejněno: 05.11.2013 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 66100 x
Vytisknout