Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 6. 2. 2017

 

Český statistický úřad v letošním roce organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel evropských zemí.

Šetření proběhne od 4. února do 28. května 2017 na celém území ČR v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Dotazování budou provádět speciálně vyškolení tazatelé, kteří se musí prokázat průkazem a příslušným pověřením. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybrané lokalitě obvyklé bydliště.

Pro další informace je možné obrátit se na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze, paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084, pověřenou řízením šetření.

Městská část Praha 13 děkuje občanům za spolupráci.

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části 

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz

 

Vytisknout