Zveřejněno od:13.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:29.09.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:Zařízení staveniště pro správu Dalejského potoka - změna rozhodnutí o změně využití území
Značka:P13-45221/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-39386.pdf
Vytisknout