Zveřejněno od:11.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:"Západní Město - Odstavná plocha"
Značka:P13-02143/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-56348.pdf
Vytisknout