Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Záměr uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 z 1.6.20015
Značka:P13-01923/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


zamer_uzavreni_dodatku_c._5_k_NS.pdf
Vytisknout