Zveřejněno od:10.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:26.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání za účelem poskytování zdravotnických služeb
Značka:P13-24576/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


5-2017_-_volne_NP.pdf
Vytisknout