Zveřejněno od:11.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Záměr MČ Praha 13 rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce prostoru sloužícího podnikání
Značka:P13-19229/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


zamer.pdf
Vytisknout