Zveřejněno od:4.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:21.8.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – rozhodnutí o vydání stavebního povolení
Značka:DUCR-43927/17/Vv
Původce:Drážní úřad, IČ:61379425
Adresát:Drážní úřad, IČ:61379425
Stav:Vyvěšeno


SDP0980_16_13.pdf
Vytisknout