Zveřejněno od:09.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:20.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Žádost o vydání společného územ. a stav. povolení - "OC Bucharova
Značka:P13-56621/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-47403.pdf
Vytisknout