Zveřejněno od:06.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:Žádost o územní rozhodnutí pro stavbu "Stodůlky jih - obytný soubor"
Značka:P13-05649/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2016-22228.pdf
Vytisknout