Zveřejněno od:06.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:23.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:Výpůjčka části pozemků parc.č.3120 a 3121 k.ú.Stodůlky
Značka:P13-18205/2018 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


vypujcka_casti_poz.parc.c._3120_a_3121_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout