Zveřejněno od:8.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:26.8.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:Výpůjčka části pozemku parc.č.2342/556 k.ú.Stodůlky
Značka:P13-39233/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


vypujcka_casti_poz.parc.c._2342-556_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout