Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
29.03.2018 - čtvrtek12.04.2018 - čtvrtek
03.04.2018 - úterý
16.04.2018 - pondělí
04.04.2018 - středa
16.04.2018 - pondělí
05.04.2018 - čtvrtek
18.04.2018 - středa
06.04.2018 - pátek
18.04.2018 - středa
 

Vyhotovený doklad, cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na Odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Při podání
žádosti o vydání cestovního pasu je nutné rezervaci provést - za každou osobu jedno rezervační číslo, platí to i v případě dítěte.

Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout