Zveřejněno od:3.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:14.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - zdravotnická dopravní služba
Značka:P13-23676/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Zdravotnicka_dopravni_sluzba.pdf
Vytisknout