Zveřejněno od:5.9.2017 0:00:00
Zveřejněno do:17.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství
Značka:P13-43978/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


VPL.pdf
Vytisknout