Zveřejněno od:10.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:20.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče
Značka:P13-02047/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Vseobecna_sestra_-_domaci_pece.pdf
Vytisknout