Zveřejněno od:4.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:14.9.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - urologie
Značka:P13-39637/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Urologie-vyhlVR.pdf
Vytisknout