Zveřejněno od:09.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - tělovýchovné lékařství
Značka:P13-18449/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Telovychovne_lekarstvi.pdf
Vytisknout