Zveřejněno od:10.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:20.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - paliativní medicína
Značka:P13-02049/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Paliativni_medicina.pdf
Vytisknout