Zveřejněno od:09.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - lékařská mikrobiologie-laboratoř
Značka:P13-18458/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Lekarska_mikrobiologie.pdf
Vytisknout