Zveřejněno od:04.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:14.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - lékařská genetika
Značka:P13-00644/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Lekarska_genetika.pdf
Vytisknout