Zveřejněno od:28.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:14.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Výběrová řízení
Název:Výběrové řízení - klinická psychologie
Značka:P13-16507/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Klinicka_psychologie.pdf
Vytisknout