Zveřejněno od:8.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:18.9.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - klinická logopedie
Značka:P13-39643/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Klinicka_logopedie-vyhlVR.pdf
Vytisknout