Zveřejněno od:10.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:20.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - fyzioterapie-zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Značka:P13-02052/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Fyzioterapie-zdravotni_pece_ve_vlastnim_prostredi_pacienta.pdf
Vytisknout