Zveřejněno od:18.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:29.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - adiktolog
Značka:P13-26100/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Adiktolog.pdf
Vytisknout