Zveřejněno od:19.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:9.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Volný prostor sloužící podnikání č. 15 Hostinského 1533, P5
Značka:P13-26632/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, zast. OMBAI, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Volny_prostor_slouzici_k_podnikani_c.15_Hostinskeho_1533_Praha_5.pdf
Vytisknout