Zveřejněno od:09.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Značka:P13-01317/2018 NP Ko
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


NP_c.13_Hostinskeho_1533.pdf
Vytisknout