Zveřejněno od:13.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:30.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Volný prostor sloužící podnikání 1.NP, Hostinského 1533, P5
Značka:P13-56713/2017 Ko NP
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Volny_prostor_slouzici_podnikani_1.NP_Hostinskeho_1533_Praha_5.pdf
Vytisknout