Zveřejněno od:09.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Název:Veřejná vyhláška - Alexanderová Lenka OF/30/18-4
Značka:OF/602/18
Původce:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Adresát:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Stav:Vyvěšeno


Alexanderova_Lenka_1975.pdf
Vytisknout