Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů - září 2017

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Sezemínská

  6. 9.

parkoviště u trafostanice

Běhounkova

  7. 9.

parkoviště proti č.2463

Mládí

  8. 9.

parkoviště proti č.824/14

Pavrovského

 8. 9.

křiž. s ul. Přecechtělova - u kontejnerů

Böhmova

11. 9.

parkoviště u kotelny

K Fialce

11. 9.

plocha u č. 1219

Janského

12. 9.

parkovací záliv proti č. 2211/69

Lýskova

12. 9.

chodník u Grafotechny u č. 1594

Petržílkova

13. 9.

parkoviště u č. 2267/12

U Jezera

13. 9.

parkoviště proti č. 2039

Borovanského

14. 9.

křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Melodická

14. 9.

křižovatka s ul. Operetní

Fantova

15. 9.

parkoviště u č. 1742/23

Nušlova

15. 9.

parkovací záliv proti č.2289/43

K Řeporyjím

18. 9.

křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

Ovčí hájek

18. 9.

parkoviště proti č. 2159/16

Janského

19. 9.

parkoviště proti č. 2370

Amforová

20. 9.

proti č. 1895/24

Píškova

20. 9.

parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Kodymova

21. 9.

mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Hábova

22. 9.

parkoviště před č. 1564

Pod Viaduktem

22. 9.

ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)

Jaroslava Foglara 1333/8

25. 9.

parkovací záliv

K Sopce

25. 9.

zpevněná plocha

Vstavačová

26. 9.

u retenční nádrže

Chlupova

27. 9.

proti č. 1800 (u MŠ)

V Hůrkách

27. 9.

na chodníku proti ul. Seydlerova

Bellušova

29. 9.

parkoviště proti č. 1804/7

Červeňanského

29. 9.

nástupní ostrůvek BUS

Trávníčkova

 2.10.

u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)

Podpěrova

 2.10.

před MŠ - u č. 1879

Drimlova

 3.10.

parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad

Husníkova

 4.10.

parkoviště u trafostanice

Náměstí Na Lužinách

 4.10.

5. máje

 5.10.

proti č. 325/55

Bronzová

 5.10.

chodník naproti č. 2016/13

Janského

 6.10.

rozšířený chodník u č. 2437

 

Vytisknout