Zveřejněno od:11.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Usnesení o zrušení dražby - Martin Halada, Anna Haladová 120 EX 8417/15-345
Značka:P13-19069/2018
Původce:Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Adresát:Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Stav:Vyvěšeno


U8417-15-0345-180411091253.pdf
Vytisknout