1234
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
20.04.201807.05.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Žádost o změnu stavby před dokončením
Odbor stavební
Ostatní oznámení
18.04.201811.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.5.18 - ul. Živcových par.č. 1562/4
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
18.04.201830.05.2018

Program Čistá energie Praha 2018 - dopis starostům MČ
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
18.04.201804.05.2018

Západní město - Dopravní napojení pozemku č.parc. 330/11, k.ú. Třebonice"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
18.04.201805.05.2018

pronájem části poz. 1236/78 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
17.04.201803.05.2018

Žádost o územní rozhodnutí pro stavbu "Stodůlky jih - obytný soubor"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
17.04.201803.05.2018

Oznámení o výběrovém řízení-odbor občansko-správní-přestupkář/ka
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
17.04.201803.05.2018

Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče - sociální pracovník/ce OSPOD
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
17.04.201803.05.2018

OOP - přechodná úpravy provozu v ul. Líšnická
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
17.04.201803.05.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Za Lužinami
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
17.04.201803.05.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ořešská, most
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
16.04.201802.05.2018

ZTP OOP - vyhrazené parkoviště v ul. Brdičkova 1907/29
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
16.04.201811.06.2018

MHMP OUR oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP a VVURÚ
Odbor stavební
Ostatní oznámení
16.04.201802.05.2018

Oznámení SŘ - Vrak VW Passat, RZ 4AZ 1031 ul. Pavrovského 2557
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
16.04.201804.05.2018

pronájem části poz. 2229/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
16.04.201801.05.2018

pronájem části poz. 2173/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
13.04.201801.05.2018

výpůjčka budovy č.p.1746 na ppoz.parc.č.2160/28
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
12.04.201828.04.2018

Volný prostor sloužící podnikání č. 4, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.04.201828.04.2018

Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.04.201828.04.2018

Souhlas s rozšířením NS o dalšího nájemce
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.04.201827.04.2018

Usnesení o zrušení dražby - Martin Halada, Anna Haladová 120 EX 8417/15-345
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
11.04.201827.04.2018

Oznámení o zahájení SŘ k odstranění vraku Škoda Octavia, bez RZ, ul. Kopanina 293
Odbor dopravy
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
11.04.201827.04.2018

Záměr MČ Praha 13 rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce prostoru sloužícího podnikání
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.04.201827.04.2018

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. K Zahrádkám
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.04.201827.04.2018

Rozhodnutí ZUK -Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
10.04.201826.04.2018

OOP - stavební zábor ul. Mukařovského
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
10.04.201817.05.2018

Dražební vyhláška - Jaroslav Kudrna 067 EX 5518/17-38
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
09.04.201825.04.2018

ZTP OOP - vyhrazené parkoviště ul. Nušlova 2271/7
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
09.04.201822.05.2018

Výběrové řízení - neurochirurgie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
09.04.201827.04.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka hospodářskosprávního odboru
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
1234

Vytisknout