123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
21.09.201709.10.2017

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - HFC Raichlova
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
21.09.201707.10.2017

pronájem části poz. 160/2 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
21.09.201703.11.2017

Dražební vyhláška - Věra Semecká 180 EX 2155/16-78
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
20.09.201706.10.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Mukařovského, TRIGEMA
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.09.201706.10.2017

Oznámení zahájení SŘ - Vrak Saab, RZ 8A3 1566, ul. Lýskova - Miloslav Macík
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.09.201706.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.10.17 - ul. Amforová ul. Kolovečská
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
19.09.201705.10.2017

OOP - stanovení úpravy provozu v ul. Anny Rybníčkové, SVJ Raichlova 2619
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.09.201725.09.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 22.9.17 - Třebonice č.p. 581/17
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
19.09.201727.10.2017

Dražební vyhláška - Luboš Malý 067 EX 5673/08-126
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
19.09.201701.11.2017

Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí-jednodenní péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
18.09.201704.10.2017

Posuzování vlivů na ŽP - "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí"
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
18.09.201704.10.2017

ZTP - OOP - Blattného 2317/6
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.09.201704.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10.17 - ul. Amforová 1901,1902,1903,1904,1905,1906
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
18.09.201720.10.2017

Dražební vyhláška - Richard Zpěvák 94 EX 16732/08
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
18.09.201705.10.2017

Oznámení zahájení SŘ - Honda Civic, RZ 5U1 1993 ul. Volutová 14
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.09.201703.10.2017

Nabídka pronájmu bytu č. 367 za měsíční smluvní nájemné
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
18.09.201731.10.2017

Výběrové řízení - zubní lékařství
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
15.09.201701.10.2017

Rozhodnutí - oprava mostu Bavorská, zábor ul.Jeremiášova, BM Construction, spol. s r.o.-Uzav
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
14.09.201701.01.2018

Rozpočtové změny za měsíc září 2017
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
14.09.201730.09.2017

Rozhodnutí - oprava lávky Jeremiášova x O.hájek,VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.-Uzav
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
13.09.201729.09.2017

Zařízení staveniště pro správu Dalejského potoka - změna rozhodnutí o změně využití území
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
12.09.201728.09.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Lýskova, Kovářova, Jeremiášova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.09.201704.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10.17 - ul. Jilmová
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
12.09.201728.09.2017

OOP II. - oprava mostu ul. Bavorská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.09.201728.09.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Fantova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.09.201727.09.2017

OOP - přechodná úprava provozu - ul. Hildy Čihákové, Pod Kulturním domem
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.09.201727.09.2017

OOP - přechodná úprava provozu - ul. Průhonek
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.09.201726.10.2017

Dražební vyhláška - Miroslav Král 095 Ex 252/17-050
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
08.09.201726.09.2017

pronájem části poz. parc.č.790 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
08.09.201725.09.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Tlumačovská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
123

Vytisknout