123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
19.01.201805.02.2018

OOP - přechodná úpravy provozu v ul. Líšnická
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.01.201831.03.2019

Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2018
Odbor ekonomický
Rozpočet, závěrečný účet a výhled
19.01.201805.02.2018

OOP - stavební zábor (jeřáb) ul. Přecechtělova 2392-97 a Prusíkova 2398-2400
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.01.201829.01.2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2.kolo
Odbor občansko-správní
Volby
18.01.201831.03.2018

Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 - 2. část
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
18.01.201804.02.2018

pronájem části poz.parc.č.162/3,36,37,139,283,284,189,191,par.č.168,197,204/17,2188/1,4
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
16.01.201801.02.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Na Výrovně, SAFEROAD
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
16.01.201801.02.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Na Výrovně (stavba), SAFEROAD
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
16.01.201802.02.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 1.2.18 - ul. Archeologická 2621/5
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
16.01.201809.02.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8.2.18 - ul. Brdičkova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
15.01.201826.01.2018

UR+SP - dva rodinné domy, přiléhající jednou stěnou
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
15.01.201823.02.2018

Dražební vyhláška - Jiří Pavlík 106 EX 26968/10-90
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
15.01.201801.02.2018

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ prvniho stupně Formanská
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
12.01.201812.02.2018

oznámení o zahájení řízení - stanoviska/P5: "Radlická radiála JZM - Smíchov, stavba č. 9567" veřejn
Odbor stavební
Ostatní oznámení
12.01.201828.01.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Nad schody
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.01.201827.01.2018

pronájem části poz. 1236/78 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
11.01.201809.03.2018

Usnesení o odročení dražby - Lenka Řetovská 134 EX 11287/16-304
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
11.01.201822.01.2018

"Západní Město - Odstavná plocha"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
10.01.201820.02.2018

Výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
10.01.201820.02.2018

Výběrové řízení - paliativní medicína
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
10.01.201820.02.2018

Výběrové řízení - fyzioterapie-zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
10.01.201826.01.2018

Pronájem nebytového prostoru
Odbor školství
Ostatní oznámení
09.01.201826.01.2018

Záměr uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. S/332/155/0220/P/2005 z 1.6.20015
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
09.01.201824.01.2018

ZTP - OOP - vyhrazené parkoviště ul. Bellušova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
09.01.201825.01.2018

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ÚR - přeložka vod.řadu DN 1000 Plzeňská
Odbor stavební
Ostatní oznámení
09.01.201826.01.2018

prodej spoluvlastnického podílu poz.parc.č.1851 k.ú.Jinonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
09.01.201826.01.2018

prodej spoluvlastnického podílu na poz.parc.č.1080/8,9,116,117 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
09.01.201825.01.2018

uzavření smlouvy o pachtu spolu se smlouvou koncesní
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
09.01.201827.01.2018

Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
08.01.201829.01.2018

Přehled telefonního spojení - oznámení na MHMP
Odbor občansko-správní
Volby
123

Vytisknout