123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
21.04.201709.05.2017

Oznámení o nabytí právní moci VV
Odbor dopravy
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
21.04.201708.05.2017

Oznámení o omezení veřejného přístupu - ul. Laurinova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
21.04.201725.05.2017

Dodatek k dražební vyhlášce - Mgr. Abrahamyan Anahit
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
21.04.201707.06.2017

Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
21.04.201707.06.2017

Výběrové řízení - ortodoncie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
20.04.201708.05.2017

Oznámení o OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. Ke studánce
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.04.201710.05.2017

pronájem části poz. 287/3 k.ú. Třebonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
20.04.201705.05.2017

OOP - přechodná úprava provozu - ul. Holýšovská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.04.201705.05.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Smíchovská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.04.201705.05.2017

OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. Hostinského, TSK
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.04.201705.05.2017

OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. Radouňova, MČ Praha Řeporyje
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.04.201727.04.2017

Konkursní řízení na výkon činnosti ředitele - ředitelky MŠ Podpěrova 1880
Odbor školství
Ostatní oznámení
19.04.201710.05.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9.5.17 - ul. Klementova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
19.04.201729.05.2017

MHMP -Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Odbor stavební
Ostatní oznámení
18.04.201704.05.2017

OOP - uzavírka lávky nad ul. Mukařovského, JKB
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
13.04.201701.05.2017

Bytový dům Janského - Komunikace
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
13.04.201701.05.2018

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016
Odbor ekonomický
Rozpočet, závěrečný účet a výhled
12.04.201724.05.2017

Dražební vyhláška - BERIDA s.r.o. 030 EX 32836/16-23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
12.04.201729.05.2017

Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie-laboratoř
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
12.04.201729.05.2017

Výběrové řízení - klinická psychologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
11.04.201712.05.2017

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 3105795/17/2000-11460-108973
Odbor kancelář tajemníka
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
11.04.201727.04.2017

Oznámení o zahájení SŘ - úřední deska
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
10.04.201726.04.2017

Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu v ul. Netouškova, TSK
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
10.04.201726.04.2017

Stavební úpravy komunikací v obytném souboru Harmonie
Odbor stavební
Ostatní oznámení
10.04.201726.04.2017

ZTP - OOP - vyhrazené parkování v ul.Bellušova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.04.201724.04.2017

OOP - stavební zábor (lešení,buňky) ul. Suchý Vršek
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.04.201724.04.2017

OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. Přecechtělova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.04.201729.04.2017

pronájem restaurace v 1.PP
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
07.04.201724.05.2017

Výběrové řízení - oftalmologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
07.04.201724.05.2017

Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
123

Vytisknout