Zveřejněno od:12.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:28.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Souhlas s rozšířením NS o dalšího nájemce
Značka:P13-19091/2018 Ko NP
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Vyveseni_zameru_vydat_souhlas_s_rozsirenim_NS_prostor_c.16.pdf
Vytisknout