Zveřejněno od:11.04.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Rozhodnutí ZUK -Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.
Značka:MHMP 553063/2018
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMPXP8G3PTB.PDF

OOP_DZ.pdf
Vytisknout