Zveřejněno od:9.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:25.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Pronájem volného prostoru k podnikání č. 3 lékárna - Hostinského 1533, P5
Značka:P13-24349/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, zast. OMBAI, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani_c.3_-_poliklinka_Hostinskeho_1533_P5.pdf
Vytisknout