Zveřejněno od:9.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:25.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Pronájem volného prostoru k podnikání č. 109 lékárna - Janského 2254
Značka:P13-24338/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, zast. OMBAI, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Pronajem_prostoru_slouziciho_k_podnikani.pdf
Vytisknout