Zveřejněno od:5.9.2017 0:00:00
Zveřejněno do:5.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:Prodej NJ 101, Janského 2236
Značka:P13-44155/2017 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


prodej_NJ_101_Janskeho_2236.pdf
Vytisknout