Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13
 • spolupracuje s metodiky školní prevence ze základních a středních v městské části 
 • spolupracuje s místní pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupracuje s nestátními subjekty působícími v městské části
 • spolupracuje při koncipování cílených preventivních programů
 • poskytuje informace o možnostech získání finančních prostředků v rámci vypsaných grantových řízení, zejména celopražských
 • poskytuje individuální konzultace a poradenství týkající se prevence sociálně patologických jevů
 • zprostředkuje kontakty na odborníky z různých oblastí sociální práce a sítě služeb návazné péče
 • podporuje vytváření samosprávných aktivit, které vedou ke zkvalitnění života v městské části

Manažer prevence kriminality uvítá náměty pro další rozvíjení své činnosti.

Kontaktní informace

Bc. Petr Syrový
koordinátor prevence kriminality

 

Městská policie hlavního města Prahy
Městská policie hlavního města Prahy
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna
Magistrát hlavního města Prahy
Prevence kriminality hlavního města Prahy Vyhlášení pražských grantů na podporu prevence kriminality (dokument MS Word)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu na podporu prevence kriminality (dokument MS Word)
Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory. U Trojice 2, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 317 100
Fax: 251 512 299
E-mail: bkbpraha@bkb.cz
URL: www.bkb.cz Návštěvní dny: úterý, středa, čtvrtek 17-20 hod.
pátek 9-13 hod. (pro objednané)
Občanské sdružení Rosa
Občanské sdružení Rosa se zaměřuje na bezplatnou, komplexní pomoc ženám, které se staly obětmi domácího násilí. Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 Tel.: 241 432 466
Email: info@rosa-os.cz, poradna@rosa-os.cz
URL: www.rosa-os.cz Tísňová linka: 602 246 102, k dispozici v pondělí až pátek, od 8 do 18 hod.
Infocentrum sociální pomoci Kontakt
 • nízkoprahové centrum prvního kontaktu
 • informace pro širokou i odbornou veřejnost z oblasti sociálních služeb a prevence
 • pomoc při orientaci v problému
 • základní poradenství k dávkám sociální péče a státní sociální podpory, nezaměstnanosti, pracovně právním, bytovým a spotřebitelským problémům, k závislostem, bezdomovectví, pro rodinu v potížích, pro zdravotně postižené a seniory
 • návazná pomoc ve speciálních poradnách a dalších organizacích při řešení obtížných životních situací

Palackého náměstí, 128 00 Praha 2
(ve vestibulu stanice metra)

Tel.: 222 646 151
Fax: 222 563 704
E-mail: infokontakt@mcssp.cz
URL: www.mcssp.cz/infocentrum-kontakt

Projekt Šance
Žije vaše dítě někde na ulici? Možná nalezlo pomocnou ruku právě díky tomuto projektu. Tel.: 222 211 797, 224 827 370, 602 229 395
Fax: 222 211 797
E-mail: info@sance.info
URL: www.sance.info Tísňová linka: 602 229 395, k dispozici v pondělí až pátek, od 10 do 18 hod.

Dům Šance, Nepomucká 5, 150 00 Praha 5
Streetcentrum, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1

Nadace Naše dítě
Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, postiženým, ohroženým a opuštěným dětem. Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 Tel.: 602 474 146
Fax: 266 727 911
E-mail: nadace@nasedite.cz
URL: www.nasedite.cz
Občanské sdružení Fokus Praha
Občanské sdružení Fokus se zaměřuje na podporu lidí se zkušeností s duševní nemocí. Pomáhá jim spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Dolákova 24, 180 00 Praha 8 E-mail: fokus@fokus-praha.cz
URL: www.fokus-praha.cz
Růžová linka
Telefonní linka pro děti a mladé ve stavu akutní krize, provozovaná Českou společností na ochranu dětí. Ruská 87, 100 00 Praha 10 Tel.: 272 73 62 63
E-mail: mail@ruzovalinka-praha.cz
URL: www.ruzovalinka-praha.cz Růžová linka:
272 73 62 63, k dispozici v pondělí až pátek od 8 do 20 hod., v sobotu a neděli od 14 do 20 hod., mimo tyto časy lze použít záznamník

 

Zveřejněno: 25.01.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 25355 x
Vytisknout