AKTUALITY

Strážníci poradí seniorům, jak se chránit před kriminalitou


Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13:

 • Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku.

 • Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich vyhodnocení a podávání návrhů na řešení.

 • Příprava odborných podkladů pro rozhodování v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Spoluvytváření podmínek pro realizaci dané politiky.

 • Zpracovávání podkladů pro statistické údaje ze své agendy a návrh odpovědí na podněty občanů či státních orgánů a institucí.

 • Zastupuje MČ Praha 13 na jednáních koordinátorů prevence kriminality na úrovni hl.m. Prahy a účastní se metodických setkání.

 • Poskytování základního poradenství občanům.


Manažer prevence kriminality tedy:

 • Spolupracuje s preventivními útvary Policie ČR a Městské policie hl.m. Prahy.

 • Spolupracuje s metodiky školní prevence na ZŠ a SŠ v rámci městské části.

 • Spolupracuje s místní pedagogicko – psychologickou poradnou.

 • Spolupracuje s nestátními subjekty v rámci městské části.

 • Podílí se na tvorbě cílených preventivních programů.

 • Poskytuje informace o možnostech získání finančních prostředků v rámci vypsaných dotačních řízení.

 • Poskytuje individuální konzultace a poradenství týkající se prevence rizikového chování.

 • Zprostředkovává kontakty na odborníky z různých oblastí sociální práce.

 • Podporuje rozvoj občanské společnosti v městské části prostřednictvím podpory samosprávných aktivit, které vedou ke zvýšení kvality života občanů.

Manažer prevence kriminality uvítá náměty pro další rozvíjení své činnosti.

 
Kontaktní informace:
Mgr. Jan Morčuš
Koordinátor sociální prevence a prevence kriminality


Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 011 458
E-mail: MorcusJ@p13.mepnet.cz

 

Spolupracující subjekty:

Ministerstvo vnitra ČR
Prevence kriminality MV ČR

Dokumenty ke stažení:
Strategie prevence kriminality v České republicena léta 2016 – 2020
Akční plán prevence kriminality 2016 – 2020Magistrát hl.m. Prahy

Prevence kriminality hl.m. Prahy 
Oddělení prevence

Dokumenty ke stažení:
Koncepce prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2017 – 2021

Vyhlášení grantového řízení pro oblast prevence kriminality na rok 2018
Žádost o grant na rok 2018Policie ČR

Prevence kriminality Policie ČR


Městská policie hl.m. Prahy
Prevence kriminality Městské policie hl.m. Prahy

 
Spolupracující nevládní neziskové organizace:

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – včetně morální a emocionální podpory.

Adresa:
U Trojice 2
150 00 Praha 5
Tel.: 257 317 110 – nonstop, 257 317 100
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop / bezplatně: 116 006
E-mail:
bkb.praha@bkb.cz

Poradna:

Po 17 – 20 (bez objednání)
Út 17 – 20 (bez objednání)
St 17 – 20 (bez objednání)
Čt 17 – 20 (bez objednání)
Pá  9 – 13 (pouze pro objednané – objednat se lze na tel: 257 317 110)

Občanské sdružení Rosa

Občanské sdružení Rosa se zaměřuje na bezplatnou, komplexní pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí.

Adresa 1:
Podolská 242 / 25
147 00 Praha 4

Adresa 2:
Na Slupi 14
128  00 Praha 2

Telefonická krizová pomoc:
Tel.: 241 432 466
Po, Út  9 – 18
St, Čt  9 – 16
Pá  9 – 14

SOS linka: 602 246 102 (Po – Pá 9 – 18)

E-mail:
poradna@rosa-os.cz
info@rosa-os.cz


Doplňkové informace:

Bezpečnostní portál hl.m. Prahy

Mapa kriminality

Pražský portál prevence rizikového chování

 

Kyberkriminalita
http://www.ncbi.cz/
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/
https://www.saferinternet.cz/

Šikana
http://www.minimalizacesikany.cz/

Patologické hráčství
https://koncimshranim.cz/

 

 

 

 

Vytisknout