Palačinkový běh se vzhledem k počasí v ČR uskuteční letos s měsíčním zpožděním, v úterý 28. března. Tento běh se už v naší škole stal tradicí a učitelé jej pro žáky organizují o masopustním úterý podle povětrnostních podmínek. Ne každý rok se daří běh uskutečnit a někdy je přesunut na jiný termín, jak tomu tedy bude i letos. K registraci a podmínkám účasti v běhu čtěte dále.

Přihláškyjsou k dispozici ve sborovně školy. Zájemci z 3. až 9. tříd o ně požádají učitele angličtiny nebo další vyučující. Přihlášky je třeba odevzdat do pátku 10. března. Kromě registrace – odevzdání přihlášky včas je další podmínkou zástěra a pánev o průměru 20 – 30 cm. Pánev mohou účastníci ráno odložit v igelitové tašce u vchodu do školy do připraveného koše (s podpisem). Další pravidla se dočte dále v článku a budou ještě připomuta registrovaným účastníkům běhu.

.
UPOZORNĚNÍ: po dobu konání běhu (8. 3 .dopoledne) bude ulice Mládí na zákl. souhlasu odb. dopravy neprůjezdná.

První zmínky o oslavě tohoto dne pochází z Pruska z 15. století. Ale proč se tento den nazývá "palačinkový?" Palačinka je symbolem slunce, ale je také symbolem všeobecného obžerství. Lidé se naposledy před postním obdobím většinou přejídali. Anglický zvyk, jíst palačinky vznikl tak, že hospodyně chtěly spotřebovat vajíčka a tuk před postním obdobím. V Anglii je tento den také nazýván Fat Tuesday nebo Mardi Gras.

Nejstarší palačinkový běh se poprvé konal o Masopustním úterý ve vesnici Olney v hrabství Buckinghamshire v jižní Anglii v roce 1445. Pověst říká, že ženy se podle zvyku ten den snažily spotřebovat vajíčka a tuk a proto pekly palačinky. Jedna žena pekla palačinky a zapomněla na čas. Když uslyšela kostelní zvony, které svolávaly k bohoslužbě, dala se v zástěře do běhu i s pánví a palačinkou, kterou nechtěla spálit. Utíkala až ke kostelu a stala se tak vlastně první závodnicí v palačinkovém běhu. Běh se stal tradicí.

V Olney se o Masopustním úterý shromáždí všichni obyvatelé k originálnímu a jedinečnému palačinkovému běhu, který je dnes světoznámý. Doprava je zastavena, když závodníci běží svých 415 yardů od bývalého zájezdního hostince, dnes hotelu Bull k farnosti Sv. Petra a Pavla. O letošním ročníku běhu v Olney si můžete přečíst zde.

Ve Stodůlkách se první palačinkový běh konal v roce 2001. Pravidla závodu byla přizpůsobena našim podmínkám. Trať závodu v ulici Mládí měří 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev. Palačinky letos napečou maminky zapojené do Klubu přátel školy. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze ženám. Přihlášení závodníci jsou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Měří se čas, a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Závodníky totiž sledují rozhodčí - žáci vyšších ročníků, kteří pedagogům s organizací pomáhají. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu.

Vytisknout