Zveřejněno od:15.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:31.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 30.5.17 - ul. Karla Kryla
Značka:P13-25425/2017
Původce:ENERGO PRAHA spol. s r.o.
Adresát:ENERGO PRAHA spol. s r.o.
Stav:Vyvěšeno


Preruseni_dodavky_elektriny.pdf
Vytisknout