Zveřejněno od:06.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.2.18 - ul. Archeologická
Značka:P13-06909/2018
Původce:PREdistribuce a.s.
Adresát:PREdistribuce a.s.
Stav:Vyvěšeno


Oznameni.pdf
Vytisknout