Zveřejněno od:15.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:02.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Posuzování vlivů koncepce „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“ na ž...
Značka:P13-14071/2018 VA
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Rozeslani_ZZR_Revize_OP_PPR.pdf

ZZR_Revize_OP_PPR.pdf
Vytisknout