Zveřejněno od:22.6.2017 0:00:00
Zveřejněno do:10.7.2017 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP závazné stanovisko k posouzení vlivů EIA Polyfunkční domy - Centrum Lužiny
Značka:P13-31697/2017 325/star/2017 datová zpráva
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Závazné stanovisko k záměru "Polyfunkční domy - Centrum Lužiny, Praha 13", IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Zaver_zavazne_stanovisko_EIA_cj_31697.pdf
Vytisknout