Zveřejněno od:22.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:7.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP odbor ochrany prostředí EIA,,Rekultivace a revitalizace skládky Motol poz.č. 430/1,5
Značka:P13-26518/2017 263/star/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Rekultivace_a_revitalizace_skladky_Motol_cj_26518.pdf
Vytisknout