Zveřejněno od:12.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:28.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Nad schody
Značka:P13-02322/2018 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


Muhlheimovi_-_Nad_schody.pdf

DIO_-_Nad_schody.pdf
Vytisknout