Zveřejněno od:9.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:25.8.2017 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Mukařovského, TRIGEMA
Značka:P13-39663/2017 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


Mukarovskeho.pdf
Vytisknout