Zveřejněno od:07.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:23.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Mohylová
Značka:P13-06364/2018 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


TSK_DZ_-_ul._Mohylova_.pdf

situace_-_Mohylova_dem.pdf
Vytisknout